Katholiek Vormings Onderwijs
Werken als docent KVO

Werken als vakdocent

“Waarom heet de dag waarop christenen denken aan Jezus’ dood Goede Vrijdag?”

Deze vragen plaatsen ons midden in een KVO-les, waar leerlingen regelmatig met dergelijke vragen komen. Als docent KVO ga je samen met leerlingen op zoek naar een antwoord op deze vragen.

Lessen katholiek godsdienstig vormingsonderwijs zijn bedoeld als vorming vanuit de katholieke geloofstraditie. Vanuit het perspectief van deze geloofstraditie krijgen de kinderen verhalen uit de Bijbel, de feesten van het kerkelijk jaar, heiligenverhalen, rituelen en symbolen aangereikt. Tijdens de lessen wordt ook aandacht besteed aan gebed en sacramenten. De omgang met elkaar en anderen (waarden en normen) wordt benaderd met thema’s als rechtvaardigheid, deugden, barmhartigheid en vergeving. Je voert je werk uit op een openbare basisschool, maar je bent in dienst van de stichting De stichting Rooms-Katholiek Centrum voor Godsdienstig Vormings Onderwijs. Je wordt aangestuurd door een regiobegeleider. 

Lees hier de ervaringen van één van onze docenten. 

Begeleiding

Docenten worden begeleid en aangestuurd door een lerarenbegeleider. De regiobegeleider kijkt op welke school de docent lessen kan verzorgen en begeleid docenten bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Studiegids

KVO heeft een studiegids van de opleiding tot vakdocent Katholiek Vormingsonderwijs samengesteld. Deze opleiding is een opleiding voor nieuwe en huidige vakleerkrachten KVO in modules, die in één of twee jaar kan worden afgerond. Bij de studiegids hoort ook een quick scan die inzichtelijk maakt welke competenties nog ontwikkkeld moeten worden. Deze variant van de quick scan kun je meteen digitaal invullen. 

Sectorbreed opleidingstraject Vakdocenten Vormingsonderwijs

Ben je sinds kort in dienst bij KVO? Dan is er een verplicht opleidingstraject voor jou. De opleiding bestaat uit (online) contactdagen, literatuurstudie en praktijkopdrachten. De praktijkopdrachten voert je uit in je reguliere lessen.

In dit gemeenschappelijk opleidingsdeel:
•             trek je op met sectorcollega’s vormingsonderwijs
•             maak je (nader) kennis met het eigen karakter van vormingsonderwijs
•             vormen de docentcompetenties vanuit de overheid een rode draad

Voor praktische en inhoudelijke vragen over de ‘Sectoropleiding Vakdocent Vormingsonderwijs’ neem contact op via m.witteveen@hvo.nl. Vragen over je persoonlijke ontwikkelingstraject als vormingsdocenten en mogelijkheden voor deelname aan dit opleidingstraject? Neem contact op met je regiobegeleider.

Competenties

Voor vakdocenten godsdienstig vormingsonderwijs is het document 'Competente vakdocenten GVO en HVO voor de openbare basisschool' opgesteld waarin de competenties zijn omschreven. De competenties zijn verdeeld in:

  • algemene competenties voor alle vormingsdocenten
  • en een aanvulling met specifieke vakinhoudelijke competenties voor rooms-katholieke vormingsonderwijsdocenten.

Arbeidsvoorwaarden

Voor de medewerkers van godsdienstig vormingsonderwijs is een eigen CAO afgesloten, de CAO GVO en HVO. De salarissen zijn conform de L10-schaal die geldt voor docenten in het primair onderwijs. Daarnaast bieden we veel professionaliseringsmogelijkheden aan en is er een uitgebreid aanbod voor na- en bijscholing.


Vacature

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe docenten.
Bijvoorbeeld in de regio's SNEEK, DOORN-BUNNIK en NOORDOOSTPOLDER.  
Klik hier voor meer informatie.

Wanneer je interesse hebt komen we graag met je in contact. Onze contactgegevens tref je in de vacature hierboven.