Katholiek Vormings Onderwijs
Werken als docent KVO

Werken als vakdocent

“Waarom heet de dag waarop christenen denken aan Jezus’ dood Goede Vrijdag?”

Deze vragen plaatsen ons midden in een KVO-les, waar leerlingen regelmatig met dergelijke vragen komen. Als docent KVO ga je samen met leerlingen op zoek naar een antwoord op deze vragen.

Lessen katholiek godsdienstig vormingsonderwijs zijn bedoeld als vorming vanuit de katholieke geloofstraditie. Vanuit het perspectief van deze geloofstraditie krijgen de kinderen verhalen uit de Bijbel, de feesten van het kerkelijk jaar, heiligenverhalen, rituelen en symbolen aangereikt. Tijdens de lessen wordt ook aandacht besteed aan gebed en sacramenten. De omgang met elkaar en anderen (waarden en normen) wordt benaderd met thema’s als rechtvaardigheid, deugden, barmhartigheid en vergeving. Je voert je werk uit op een openbare basisschool, maar je bent in dienst van de stichting De stichting Rooms-Katholiek Centrum voor Godsdienstig Vormings Onderwijs. Je wordt aangestuurd door een regiobegeleider. << Lees ook het profiel docent KVO. >>

Begeleiding

Docenten worden begeleid en aangestuurd door een lerarenbegeleider. De regiobegeleider kijkt op welke school de docent lessen kan verzorgen en begeleid docenten bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Competenties

Voor vakdocenten godsdienstig vormingsonderwijs is het document 'Competente vakdocenten GVO en HVO voor de openbare basisschool' opgesteld waarin de competenties zijn omschreven. De competenties zijn verdeeld in:

  • algemene competenties voor alle vormingsdocenten
  • en een aanvulling met specifieke vakinhoudelijke competenties voor rooms-katholieke vormingsonderwijsdocenten.

Arbeidsvoorwaarden

Voor de medewerkers van godsdienstig vormingsonderwijs is een eigen CAO afgesloten, de CAO GVO en HVO. De salarissen zijn conform de L10-schaal die geldt voor docenten in het primair onderwijs. Daarnaast bieden we veel professionaliseringsmogelijkheden aan en is er een uitgebreid aanbod voor na- en bijscholing.

Op 23 maart 2015 is een tussentijds aangepaste versie van de CAO GVO en HVO verschenen.

Vacatures

Wij zijn op zoek naar een vakdocent KVO. Meer informatie lees je in de vacature. Heb je interesse, laat het ons weten.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe docenten. Wanneer je interesse hebt komen we graag met je in contact. Stuur een mail naar vacatures@katholiekvormingsonderwijs.nl voor meer informatie.