Katholiek Vormings Onderwijs
Over ons
Ontstaan en financiering

Ontstaan Katholiek Vormingsonderwijs

Om het katholiek vormingsonderwijs op openbare basisscholen te faciliteren en aan te bieden, is op 20 juli 2009 de stichting Rooms-Katholiek Centrum voor Godsdienstig Vormings Onderwijs opgericht. Wij voeren de naam: Katholiek Vormingsonderwijs (KVO).

Werkzaamheden

Vanuit de rooms-katholieke identiteit geeft het KVO invulling aan de opdracht om vormingsonderwijs te verzorgen op openbare basisscholen. Deze opdracht is verstrekt door het Ministerie van OCW en wordt uitgevoerd door KVO in samenwerking met het Centrum voor Vormingsonderwijs (CVV). In dit CVV zijn momenteel zes denominaties vertegenwoordigd.
Vormingsonderwijs wordt gegeven op openbare scholen waar ouders hebben verzocht om dit onderwijs aan hun kinderen te geven.

Eén van onze regiobegeleiders schreef een artikel over het ontstaan van het (katholiek) vormingsonderwijs. 

Financiering

Vanaf augustus 2009 worden docenten die de lessen vormingsonderwijs op openbare basisscholen geven gefinancierd door het Ministerie van OCW.
KVO behartigt de belangen voor het rooms-katholieke veld en treedt op als werkgever voor docenten KVO. De stichting geeft aan dit werkgeverschap vorm in overleg met de Nederlandse Bisschoppenconferentie.