Katholiek Vormings Onderwijs
Over ons
Netwerk

Samenwerken

KVO werkt samen met andere organisaties om godsdienstig vormingsonderwijs voor kinderen op de openbare school mogelijk te maken.

Centrum voor Vormingsonderwijs

KVO maakt deel uit van het bestuur van het Centrum voor Vormingsonderwijs. Daarin zijn alle organisaties die Godsdienstig en Humanistisch Vormingsonderwijs aanbieden, vertegenwoordigd. KVO werkt samen met deze organisaties en is lid van het bestuur van het Centrum voor Vormingsonderwijs. Vanuit het Centrum wordt contact onderhouden met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Parochies

[volgt]