Katholiek Vormings Onderwijs
Over ons
Inhoud lessen

Inhoud lessen Katholiek Vormingsonderwijs

Tijdens de lessen KVO krijgen kinderen vorming vanuit het katholieke geloof. Het gaat dan om de zoektocht naar het Mysterie van ons leven en de antwoorden die de leer en de traditie van de Rooms-Katholieke Kerk daarop geven.

Levensvragen

Wat maakt mij uniek? Wat is liefde? Waarom is iemand je vriend? Wie heeft de wereld gemaakt en waarom? Wat is goed om te doen? Waarom leven we eigenlijk? Kinderen zitten vol vragen.
Vormingsonderwijs helpt kinderen om een eigen antwoord te vinden op hun levensvragen, vanuit een levensbeschouwelijke richting naar keuze van de ouders.
Bijvoorbeeld de katholieke.

Katholiek geloof

Bij lessen katholiek vormingsonderwijs ontdekken de leerlingen de rijkdom van het katholieke geloof. De Bijbel, de katholieke kerk en wat ons door tweeduizend jaar samen kerk zijn op onze levensweg is meegegeven vormen hier een belangrijk onderdeel van. Deze katholieke traditie wil ons steeds weer dezelfde vraag stellen en samen op zoek gaan naar een antwoord: “Wil jij een stukje met ons op weg gaan om samen te ontdekken wie Jezus voor jou kan zijn?”
Het kerkelijk jaar staat bol van feesten met hun verhalen en rituelen. De leerlingen worden uitgenodigd om deze te ontdekken en mee te nemen hun eigen leven in. Samen met de leerlingen gaat de leerkracht het jaar rond. Samen maken ze bijvoorbeeld een kerststal of een paaskaars. Ook de dagelijkse rituelen, zoals een kaarsje opsteken, zullen worden verkend in deze lessen.
Ook thema’s als liefde, vergeving, vriendschap, hoop, vertrouwen, barmhartigheid en gemeenschap zullen aan bod komen.
Zo zullen de leerlingen stukje bij beetje geholpen worden hun antwoorden te vinden op hun eigen levensvragen.