Katholiek Vormings Onderwijs
Over ons
Missie en visie

Missie van het vormingsonderwijs

Door het vormingsonderwijs willen we kinderen helpen een eigen en bewuste religieuze en/of levensbeschouwelijke identiteit te ontwikkelen, aansluitend bij hun opvoeding thuis.

Persoonsontwikkeling

Wij willen stimuleren dat kinderen vanuit hun eigen religieuze / levensbeschouwelijke identiteit geïnspireerd worden, zich ontwikkelen als persoon, om leren gaan met levensvragen, een waardenbesef ontwikkelen, wijsheid opdoen en vaardigheden ontwikkelen, zodat zij gelukkig worden, respectvol met anderen omgaan en een positieve bijdrage leveren aan de pluriforme samenleving.

Ruimte voor levensvragen

Kinderen stellen fundamentele vragen over thema’s als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad, vriendschap, angst en verschillen tussen godsdiensten en levensbeschouwingen. Vormingsonderwijs biedt kinderen de mogelijkheid hierover te leren nadenken en met klasgenoten over zulke vragen te praten.

Aansluiting bij de opvoeding thuis

Pas als de verschillende delen van de opvoeding, thuis en op school, één zijn, kan er sprake zijn van een goed leerklimaat. Daarom is het nodig om de opvoeding die thuis gegeven wordt naar de school door te trekken. Dit is een van de oorspronkelijke gedachten achter de verschillende vormen van vormingsonderwijs op de openbare school.

Lees hier het visiedocument KVO