Katholiek Vormings Onderwijs
Ouders
Les aanvragen

Vormingsonderwijs aanvragen

U wilt graag dat uw kind op school KVO kan volgen? Er zijn verschillende mogelijkheden.

1. De school biedt KVO aan.

U kunt uw kind dan elk schooljaar intekenen.

2. De school biedt nog geen vormingsonderwijs aan (of niet van de door u gewenste richting).

U kunt de directeur van de school vragen om het vormingsonderwijs van uw keuze aan te bieden. De directeur zal dan onderzoeken of nog meer ouders geïnteresseerd zijn en nagaan of er een docent beschikbaar is om dit onderwijs te geven.
N.B. Docenten die KVO geven, zijn niet in dienst van de school maar van de Stichting Rooms-Katholiek Centrum voor Godsdienstig Vormings Onderwijs.

3. Contact opnemen met de Medezeggenschapsraad

Op elke school is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Daarin praten ouders en leerkrachten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. De medezeggenschapsraad kan ook meedenken en beslissen over het aanbieden van godsdienstig vormingsonderwijs. U kunt bij de schoolleiding en bij de medezeggenschapsraad informeren naar de mogelijkheden.

Meer informatie

Heeft u een vraag over het (aanvragen van) katholiek vormingsonderwijs voor uw kind? Neemt u dan vrijblijvend met ons op.